GODT AT VIDE FØR EN GENHUSNING

Årsagerne til genhusning kan være mange, men det vil typisk betyde at I har akut behov for en midlertidig boligløsning. Og det kan både være ekstremt ubelejligt og stressende, når din hverdag pludselig bliver vendt på helt hovedet.   Derfor kan du her læse mere om gode pointer til hvordan en genhusning typisk forløber, hvor vi også giver gode råd til din proces. Vi har trods alt assisteret hundredvis af genhusninger, så lidt erfaring har vi at dele ud. God fornøjelse.

nbhdImage

Hvornår er en midlertidig genhusning typisk nødvendig?

En genhusning er principielt nødvendig, når din bolig enten skal nedlægges eller bliver midlertidig ubeboelig. Ubeboligheden kan skyldes skader fra vand, skimmelsvamp eller brand, som typisk kræver en større ombygning eller renovering af bopælen for kortere eller længere perioder.

 

Dine rettigheder ved genhusning

Indledningsvist er det selvfølgelig vigtigt at skelne mellem “permanent” og “midlertidig” genhusning, hvor også rettighederne skifter karakter. Vi forholder os kun til den midlertidige genhusning, hvor LLO har lavet et letlæseligt almenhæfte, der forklarer dine grundlæggende rettigheder.

 

Det vigtigste element her er dog at du selv har mulighed for at finde genhusningsløsning samt at du ikke behøver at finde en løsning, der ligger i din nuværende bopælskommune.

 

Processen for genhusning

Det er vores indtryk at de danske forsikringsselskaber altid er gode samarbejdspartnere for dig som forsikringstager, når det gælder genhusning. Der findes dog ikke en klar og fast formel for praksis, hvorfor du skal forvente at din genhusning altid bliver håndteret ud fra en “sag til sag” procedure.

 

Vi ved dog grundlæggende at kunder hos eksempelvis Tryg får dækket en tilsvarende bolig i op til 12 måneder , mens skaden bliver udbedret, såfremt dit hjem er ubeboeligt. Derudover hjælper de dig med råd og vejledning, men lægger generelt op til at du selv finder den optimale genhusningsløsning. Og her kommer vi på banen med et forslag til løsning for dig, som du derefter skal præsentere for din taksator.

 

Forsikringskunder hos Codan, der har tegnet en indbo- og husforsikring, kan se frem til at bliver genhuset ved ubeboelighed i en periode uden tidsbegrænsning, samt en akuterstatning på minimum 50.000 dkk inden for de første 24 timer, hvis skaden er gået ud over jeres indbo.

 

Vi oplever også at en genhusning ofte afledes med en lang række løsningsforslag til dig, som spænder mellem alt fra genhusning i sommerhuse, hos forældre og venner til genhusninger i campingvogne ude i haven - ja, nogle er endda så heldige at de har muligheden for at tage ud og rejse i genhusningsperioden. Og det er heldigvis en god ting at der findes mange veje at gå, når uheldet er ude.

 

Men det handler også om at få en normal hverdag til at hænge bedst mulig sammen for dig, og derfor bliver du heldigvis også hørt i processen. Vi erfarer også at flere forsikringsselskaber lægger op til at forsikringstageren (dig!) selv undersøger mulighederne for, hvad der i situationen er en holdbar løsning - og her kommer Movinn ind i billedet, da vi kan stille fuldt møblerede og servicerede lejligheder til rådighed i både København, Odense og Aarhus inden for kort tid.

 

Hvorfor bliver Movinn valgt til genhusninger?

Movinn believer valgt som genhusningsløsning, fordi du ikke kommer til at bekymre dig om noget som helst - det samme gælder for dit forsikringsselskab, som kan se frem til en fuldstændig transparent process.

 

Du skal eksempelvis ikke flytte dit internetabonnement, tilmelde dig til el- og/eller gasselskab eller medbringe andet end dit eget tøj, da vi har sørger for alle de ting. Du kan samtidig have fast adresse i vores lejligheder, hvilke også gør mange pratiske ting nemere.

 

Du får alt i alt væsentligt lettere ved at få en normal hverdag op at stå, kan komme hurtigere på plads - og derfor også hurtigere videre.

 

Key pointers, som din taksator vil blive glad for at høre

  • Vi inkluderer alle udgifter i leje og forbrug - herunder møbler, wifi og månedlig rengøring, så du ikke skal ud og samle en masse forskellige kvitteringer sammen til dit forsikringsselskab.
  • Hverken du eller dit forsikringsselskab bliver påkrævet at betale depositum, og lejen opkræves kun én måned forud.
  • Vi tilbyder super fleksible opsigelsesvarsler ved genhusninger, da renoveringer efter skader typisk kan blive forsinket - med fleksibel opsigelse har du og dit forsikringsselskab fuld kontrol med lejeperioden.
  • Vi har møbleret vores lejligheder med alt fra Chromecast og sengetøj til toiletbørste og teskeer - du skal bare medbringe dit eget tøj, så har vi klaret resten.
  • Der er ingen skjulte omkostninger eller slutafregninger tilknyttet vores leje af vores lejligheder - det er fuldt gennemsigtigt.

 

Hvis du har flere spørgsmål til Movinn som genhusningsløsning er du selvfølgelig mere end velkommen til at ringe eller skrive direkte til os. Og så kan du selvfølgelig altid se vores lejligheder lige her: SE ALLE LEJLIGHEDER_